Tag Archives: Cyber Kill Chain

1,

  Cyber Kill Chain “Kill Chain” Türkçe olarak Ölüm Zinciri askeri bir terim olarak ortaya çıkarılmıştır. Ve amacı da askeriyeler tarafından hedeflenen belirli bir yere saldırı aşamalarının tanımlanmasında kullanılmaktadır. Siber saldırılar öncesinde saldırganlar ya da hacker grupları detaylı araştırmalar gerçekleştirmektedirler. Siber güvenlik araştırmacılarının geliştirdikleri ve üzerinde çalıştıkları modellerden bir tanesi de “Cyber Kill Chain” modelidir. Cyber Kill Chain modelini Locheed Martin firması hedefli saldırıları (APT) analiz edebilmek ve tespiti kolaylaştırabilmek amacıyla geliştirmiştir. Bir siber saldırı da hedeflenen sisteme ulaşmak ve hedefledikleri motivasyonlara ulaşabilmek için bir saldırı planı oluşturulmaktadır. Hedefli saldırılarda izlenen adımlar genel olarak benzerlik göstermektedir. Bu adımların yer aldığı genel modele de Cyber Kill Chain modeli denilmektedir. Bu model kullanılarak da yukarıda bahsettiğim gibi saldırıların tespitini ve analizini kolaylaştırmak amaçlanmaktadır. Keşif aşamasından saldırı aşamasına kadar tanımlanan bu model 7 aşamadan oluşmaktadır. Bu 7 aşama da şu şekildedir; Reconnaissance (Keşif) Weaponization (Silahlanma) Delivery (İletme) Exploitation (Sömürme) Installation (Yükleme) Command &…

Read more

1/1