Incident Response Sürecinde Bilinmesi Gereken Windows Komutları

Incident Response Sürecinde Bilinmesi Gereken Windows Komutları

Hepinize selamlar,

Bu makalemde sizlere Windows sistemlerde inceleme yaparken bilinmesi gereken komutlardan bahsedeceğim. Burada bahsedeceğim komutlar olay müdahalesi yapan analistin bilmesi gereken temel komutlardır.

Makalede sırası ile şu konulara değineceğim.

 • Kullanıcı hesapları,
 • Processler,
 • Servisler,
 • Görev Zamanlayıcısı,
 • Çalıştırmak,
 • Registy Girişleri,
 • Aktif TCP ve UDP bağlantı noktaları,
 • Dosya Paylaşımları,
 • Dosyalar,
 • Güvenlik Duvarı Ayarları,
 • Açık Oturumlar,
 • Log Girişleri

Kullanıcı Girişleri

Incident Response sürecinde kullanıcı etkinliklerini araştırmak çok önemlidir. Herhangi bir şüpheli kullanıcı hesabı olup olmadığını veya bir kullanıcıya herhangi bir kısıtlama işlemi yapılım yapılmadığını bulmak amacıyla kullanılır. Aynı zamanda kullanıcı hesabını kontrol ederek, hangi kullanıcının şu anda oturum açtığını ve ne tür bir kullanıcı hesabına sahip olduğu buradan görüntülenebilmektedir.

Kullanıcı hesapları şu şekilde görüntülenmektedir:

GUI ekranında kullanıcı hesaplarını görüntülemek için “Win+R” tuşlarına basıyoruz ve aşağıdaki komutu yazıyoruz.

lusrmgr.msc

1,

Sistem üzerinde kullanıcı hesaplarını ve bu hesapların ne tür hesaplar olduğunu görüntülemek için, komut istemini açıyoruz ve şu komutu yazıyoruz.

net user

2,

Sistem üzerinde yerel kullanıcı hesaplarını görüntülemek için net yerel grup grup adı kullanılır. Bir yönetici bu komutu kullanarak herhangi bir gruba kullanıcı ekleyebilir, kullanıcı silebilir, yeni grup oluşturabilir veya mevcut grubu silebilmektedir.

Komut satırını açtıktan sonra şu komutları yazıyoruz:

net localgroup administrators

3,

Yerel kullanıcı hesaplarını, adları ve açıklamalarını görüntülemek için PowerShell yönetici olarak açılır ve şu komut çalıştırılır:

Get-LocalUser

4,

 

Processler

Sistemlerde çalışan tüm processlerin Listesini almak için “tasklist” komutu kullanılmaktadır.  Bu komut kullanılarak, kullanılan bellek alanı, çalışma süresi, dosya adları, çalışan hizmetler gibi birçok ilgi elde edilebilmektedir.

Processleri görüntülemek için üstte bahsettiğim gibi “Win+R” tuşarına basıyoruz ve ardından şu komutu yazıyoruz.

 

5,

Ardından “tamam” seçeneğine tıklıyoruz ve sistem üzerinde çalışan tüm processleri görüntülüyoruz. Bu şekilde sistem üzerinde çalışan processlerin takibini yapabiliyoruz.

6,

Çalışan tüm processlerin İşlem Kimliği (PID), oturum adı ve kullanılan bellek miktarını görmek için şu komutu çalıştırıyoruz:

tasklist

7,

Bilgisayarda çalışan tüm etkin işlemlerin listesini  görüntülemek için PowerShell’i yönetici olarak açıyoruz ve şu komutu yazıyoruz.

get-process

8,

Windows sistemleri, WMIC ile son derece güçlü bir araca sahiptir. Wmic olay müdahalesi esnasında son derece önemli ve kullanışlıdır. Bu araç Komut isteminde ve PowerShell’de kullanılabilmektedir.  Bu şekilde sistem üzerinde anamoli tespiti  yapılabilmektedir.

wmic process list full

9,

Hangi işlemin anormal bir ağ aktivitesi gerçekleştirdiğini tespit ettik. Sonrasında işlem kimlikleri, işlem adı ve işlem kimliği hakkında daha detaylı bilgi almak için şu komutu çalıştırıyoruz.

wmic process get name,parentprocessid,processid

10,

Wmic işleminin pathini bulmak için PowerShell’e şu komutu yazıyoruz.

wmic process where 'ProcessID=PID’ get CommandLine

11,

 

Servisler

Sistemler üzerinde çalışan herhangi bir anormal hizmet olup olmadığı veya bazı hizmetlerin düzgün çalışıp çalışmadığı görüntülenmektedir.

“Win+R” yapıyoruz. Ve şu komutu yazıyoruz:

services.msc

12,

Burada işlemlerin listesini görüntülüyoruz.

13,

Komut satırında çalışan servislerin listesini başlatmak ve görüntülemek için yönetici olarak şu komutu yazıyoruz.

net start

14,

Bir hizmetin çalışıp çalışmadığını görüntülemek için ve daha fazla bilgi için;

sc query | more

15,

Kendisi ile ilişkili olan ve birlikte çalışan işlemlerin listesini komut satırında görüntülemek istiyorsak,

tasklist /svc

16,

Görev Zamanlayıcısı

Görev zamanlayıcısı, komut dosyalarının ya da programların başlatılmasını önceden tanımlanmış bir zamanda veya belirli zaman aralıklarından sonra çalıştırılmasını sağlayan bir Windows bileşenidir. Incident Response süreçlerinde bakılması gereken en önemli kısımlardan bir tanesi de burasıdır. Bu şekilde şüpheli olan zamanlanmış görevler görüntülenmektedir.

GUI ekranında Görev Zamanlayıcısını görüntülemek için;

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools

17,

Komut satırında Görev Zamanlayıcısını görüntülemek için komut istemini yönetici olarak çalıştırıyoruz ve şu komutu yazıyoruz:

schtasks

18,

Çalıştırmak

Windows’taki başlangıç klasörü, oturum açtığınızda uygulamaları otomatik olarak çalıştırır. Bunun için otomatik olarak çalışan uygulamalar mutlaka görüntülenmeli ve izlenmelidir.

Görev Yöneticisini açıyoruz. Burada hangi uygulamaların etkinleştirildiği, hangi uygulamaların devre dışı bırakıldığını görüntüleyebiliriz.

taskmgr

19,

PowerShell’deki başlangıç uygulamalarını görüntülemek için PowerShell’i yönetici olarak çalıştırıyoruz ve şu komutu yazıyoruz:

wmic startup get caption,command

20,

PowerShell’deki AutoStart yani otomatik başlatılan uygulamaların listesini ayrıntılı görüntülemek için, yönetici olarak çalıştırıyoruz ve şunu yazıyoruz;

Get-CimInstance Win32_StartupCommand | Select-Object Name, command, Location, User | Format-List

21,

Registry Girişleri

“Win+R” > “regedit”

22,

Bu şekilde Kayıt Defteri görüntülenmektedir.

23,

PowerShell’de görüntülemek için ;

reg query HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

24,

reg query HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

25,

Kayıt defteri girdilerini silmek için şu komut kullanılır;

Remove-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion -Name PSHome

Aktif TCP ve UDP Bağlantı Noktaları (netstat komutu)

Network üzerine gelen giden bağlantılar, yönlendime tabloları, port dinleme ve kullanım istatistikleri ile alakalı ayrıntılı bilgileri buradan elde ederiz.

netstat -ano

26,

IP’yi   ve yerel bağlantı noktalarını görüntülemek için PowerShell’de farklı bir  komut da çalıştırılabilir.

Get-NetTCPConnection -LocalAddress 192.168.1.145 | Sort-Object LocalPort

27,

Dosya Paylaşımı

PowerShell’de dosya paylaşımını görüntülemek için şu komut yazılabilir.

Get-SMBShare

28,

Dosyalar

Kötü amaçlı olabilecek ya da belirli uzantıdaki dosyaları görüntülemek için “forfiles” komutu kullanılmaktadır. Forfiles bir komut satırı yardımcı programıdır.

Örnek olarak,

.exe dosyalarını komut satırında pathleri ile görüntülemek için;

forfiles /D -10 /S /M *.exe /C "cmd /c echo @path"

29,

Dosyaları yolu, belirli dosya uzantısı ve değişiklik tarihi ile ilgili daha fazla ayrıntı olmadan görüntülemek için,

forfiles /D -10 /S /M *.exe /C "cmd /c echo @ext @fname @fdate"

30,

Son 10 gün içerisinde değiştirilen dosyaları kontrol etmek için;

forfiles /pc: /S /D -10

31,

Güvenlik Duvarı Ayarları

Güvenlik duvarı yapılandırmaları ve gelen giden tarfiği komut isteminde görüntülemek için;

netsh firewall show config

32,

Komut isteminde güvenlik duvarı ayarlarını görüntülemek için;

netsh advfirewall show currentprofile

33,

Açık Oturumlar

Sistem üzerinde açık olan herhangi bir oturumu görmek için;

net session

35,

Log Girişleri

“Win+R” 

eventvwr.msc

36,

Belirli bir olayın günlüklerini sışarıya aktarmak için;

wevtutil qe security

37,

PowerShell’de olay günlüğü listesini almak için;

Get-EventLog -List

38,

 

Buraya kadar okuduğunuz için Teşekkürler. 🙂

 

kaynaklar:

 • https://snynr.medium.com/incident-response-bilinmesi-gereken-windows-komutlar%C4%B1-585a540a4877

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir